Disclaimer

SAG Zorgontwikkeling BV neemt alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht om deze website van Rondom de Geboorte accuraat en tijdig met informatie te vullen. Alle informatie wordt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en/of fouten geplaatst. De informatie op onze website mag door Rondom de Geboorte vrij en zonder enige waarschuwing of verplichting veranderd of verwijderd worden. Rondom de Geboorte is in geen geval aansprakelijk aan enige partij voor schade die direct, indirect of anderszins ontstaat door het bestaan van en het gebruik van deze website.

Privacy

De website van Rondom de Geboorte kan links naar andere websites bevatten. Daarom laten wij weten dat Rondom de Geboorte niet verantwoordelijk is voor de privacyregels van andere websites dan de onze. We raden aan dit voor ogen te houden als je deze site verlaat. Wij bevelen ten stelligste aan altijd kennis te nemen van de privacyverklaringen op sites die om identificeerbare, persoonlijke informatie vragen.

Gegevensbescherming

De gegevens die Rondom de Geboorte ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de aanmelding van de cursus en het toesturen van een klanttevredenheidsvragenlijst. Rondom de Geboorte gaat zeer vertrouwelijk met je gegevens om en houdt zich strikt aan de eisen die de Wet op de Persoonsbescherming stelt. Voor een onderzoek van gemeente Amsterdam worden de postcode en klanttevredenheidscijfers van deelnemers anoniem verwerkt in een O&O monitor. Je naam en andere gegevens staan nergens opgeschreven en je merkt hier verder niets van. Wil je hier meer over weten? Mail je vraag naar rondomdegeboorte@sag-amsterdam.nl